Det är lugnt och skönt i valplådan. De små bara äter och växer. På dygn 11 började de öppna ögonen. Här är lilla hanen som gosar efter att klorna blivit klippta 🙂

//www.youtube.com/embed/VD6ONuTZ19k?list=UUGCW-h7m3AxXhEoPrJEOoBQ

//www.youtube.com/embed/X9wjApIt0Q4

//www.youtube.com/embed/Z5tN7JtlBGU//www.youtube.com/embed/cLSoBL7VuxU

//www.youtube.com/embed/yQAvjV4daIM
//www.youtube.com/embed/-UsG2mdmZxE